Aankondiging Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Om de doelen van het klimaatakkoord te bereiken moeten naast woningen ook het maatschappelijk vastgoed verduurzaamd worden. Het kabinet stelt daarom vanaf 2022 tot 2024 340 miljoen Euro beschikbaar voor het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed.

Dit geld wordt tot 2024 in verschillende tranches beschikbaar gesteld. De eerste tranche met een bedrag van 51,8 miljoen euro zal 1 september 2022 open gaan met een deadline van 31 december 2022. De aanvragen voor deze regeling worden op volgorde van binnenkomst behandeld.  

Maatschappelijk vastgoed dat in aanmerking komt voor de regeling beslaat bijna alle gebouwen met een maatschappelijke functie zoals schoolgebouwen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, gezondheidscentra, bibliotheken, buurthuizen en dagbestedingslocaties.

Met de Investeringssubsidie DUMAVA kunnen tot drie verschillende verduurzamingsmaatregelen worden gerealiseerd per gebouw. Eigenaren kunnen tot 30% van de kosten van deze maatregelen gesubsidieerd krijgen met een minimumbedrag van 5.000 Euro en een maximum van 2,5 miljoen Euro. Ook de advieskosten met betrekking tot de te nemen maatregelen en de advieskosten ten behoeve van het vaststellen van een (nieuw) energielabel zijn subsidiabel met een financieringspercentage van 50%, dit kan echter alleen aangevraagd worden in combinatie met een aanvraag voor de uitvoer van  verduurzamingsmaatregelen.

Beoordeling van aanvragen voor de investeringssubsidie zullen waarschijnlijk verschillen aan de hand van het aangevraagde subsidiebedrag. Tot 25.000 Euro worden subsidies direct na indiening vastgesteld en uitgekeerd. Bij bedragen boven de 25.000 Euro wordt op basis van de geraamde kosten een voorschot van 70% uitgekeerd met een vaststelling van de daadwerkelijke kosten na afloop van het project.  

Meer informatie

Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden van dit programma voor jouw organisatie? We bespreken graag de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend adviesgesprek. Stuur een e-mail naar a.krijnse.locker@renkum.nl of h.temmink@renkum.nl voor een afspraak.

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd