Aankondiging nieuwe ronde Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA)

Het is vaak onderwerp van gesprek; de huizenmarkt heeft het zwaar. Voor gemeenten ligt hier dan ook een flinke uitdaging. Een onderdeel hiervan is het ondersteunen van aandachtsgroepen bij het vinden van betaalbare woningen die hen goede leefomstandigheden bieden. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de RVO de specifieke uitkering RHA in 2021 in het leven geroepen.

Wat kan de gemeente met een RHA bijdrage?

De bijdrage van de RVO is bedoeld om extra woon- of (tijdelijke) verblijfruimten te realiseren. Hierbij kan je denken aan het transformeren van bestaande gebouwen naar woonruimte of het bouwen van nieuwe woningen. Ook aanpassingen die gedaan moeten worden in de openbare ruimte om nieuwe woningen te creëren kunnen meegenomen worden. In 2021 kon men rekenen op een bijdrage van maximaal €5.000,- per woning of €2.500,- per verblijfsruimte.

De woningen die gerealiseerd worden zijn (deels) bestemd voor personen uit aandachtsgroepen. Dit zijn bijvoorbeeld arbeidsmigranten, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen, studenten en overige spoedzoekers zoals kwetsbare jongeren of voormalig ggz-cliënten.

Overige voorwaarden

  • De RHA bijdrage is bedoeld voor projecten die geen volledige dekking hebben vanuit de gemeente of andere partijen;
  • De realisatie van de woningen of verblijfsruimten begint binnen 2 jaar na uitkering van de bijdrage en is binnen 5 jaar klaar;
  • De ruimten blijven minstens 10 jaar bestemd voor aandachtsgroepen;
  • De RHA bijdrage is niet “stapelbaar” met bijdragen uit de Woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds.

Openstelling 2022

Voor 2022 kunnen we in september een vervolg verwachten. Zo gauw hier meer informatie over beschikbaar is wordt dit met jullie gedeeld. De aanvragen worden beoordeeld volgens het principe ‘first come, first serve’. Het is dus van belang op tijd te beginnen met het opstellen van de subsidieaanvraag. Mocht jullie gemeente plannen hebben die mogelijk binnen de RHA regeling passen, neem vooral vast contact met ons op via a.krijnse.locker@renkum.nl of h.temmink@renkum.nl.

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd