Jurrian Werler

4 POSTS

-

0 REACTIES

Duurzamere sociale huurwoningen voor Gelderland

De provincie Gelderland reserveert € 20 miljoen voor de verduurzaming van sociale huurwoningen. Daarvoor komt de provincie met de stimuleringsregeling Verduurzaming sociale huurwoningen. De komende 2 jaar moeten 4.000 huurwoningen aardgasvrij worden. Als de...

Subsidie voor de winkelgebieden van de toekomst

Het kabinet investeert € 100 miljoen om winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Dit geld moet een impuls geven aan vitale binnensteden en kernen. Naar verwachting rondt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit najaar...

Provincie Gelderland stimuleert gemeenschapsvoorzieningen

De provincie Gelderland verruimt en verlengt de regeling Aanpassingen gemeenschapsvoorziening. De regeling blijft nu gelden tot 2024. In 2021 heeft Gelderland in totaal € 2 miljoen beschikbaar voor dit budget. Met dat geld stimuleert...

Derde openstelling voor de regeling Woningbouwimpuls

De bouw van (betaalbare) woningen versnellen? Begin september 2021 opent de derde ronde van de Woningbouwimpuls. Deze derde tranche staat waarschijnlijk slechts 2 weken open. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZ) stelt...

Recent posts

Google search engine

Popular categories