Michelle Sengers

7 POSTS

-

0 REACTIES

Openstelling 4e tranche Woningbouwimpuls nadert

Naar verwachting zal over enkele weken de nieuwe ronde van de regeling Woningbouwimpuls worden gepubliceerd. Gemeenten kunnen weer subsidie aanvragen voor een dekking van een deel van het publieke tekort op grootschalige woningbouwontwikkelingen. In...

Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorzieningen

Wilt u een leegstaand gebouw transformeren tot gemeenschapsvoorziening, zoals een dorpshuis? Gaat u een bestaande gemeenschapsvoorziening verbouwen om bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor ouderen te vergroten, nieuwe activiteiten te kunnen organiseren of om een ontmoetingsplek...

Leegstand en verloedering aanpakken door transformatie, herbestemming of herontwikkeling?

SteenGoed Benutten biedt dat laatste zetje! Met het programma SteenGoed Benutten ondersteunt provincie Gelderland uiteenlopende projecten die leegstand en verloedering tegengaan, bijvoorbeeld door transformatie of herontwikkeling van leegstaand of leegkomend vastgoed naar een woonbestemming. De...

Verbetering leefbaarheid vanuit bewonersinitiatieven

Door corona is sociale verbondenheid belangrijker dan ooit geworden. Vanuit het programma leefbaarheid stimuleert de provincie Gelderland in samenwerking met het Oranjefonds initiatieven om de sociale verbondenheid in dorpskernen, wijkcentra of andere buurten te...

Aankondiging nieuwe ronde Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA)

Het is vaak onderwerp van gesprek; de huizenmarkt heeft het zwaar. Voor gemeenten ligt hier dan ook een flinke uitdaging. Een onderdeel hiervan is het ondersteunen van aandachtsgroepen bij het vinden van betaalbare woningen...

Aankondiging Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Om de doelen van het klimaatakkoord te bereiken moeten naast woningen ook het maatschappelijk vastgoed verduurzaamd worden. Het kabinet stelt daarom vanaf 2022 tot 2024 340 miljoen Euro beschikbaar voor het verduurzamen van bestaand...

Dorpendeal voor een wijk of dorp met goede plannen 

Om de leefbaarheid in dorpen of wijken een boost te geven, sluit de provincie “Dorpendeals” af. In een Dorpendeal worden afspraken gemaakt tussen inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de provincie om de sociale...

Recent posts

Google search engine

Popular categories