Cultuur, sport en vrije tijd

Extra subsidie om monumenten in stand te houden

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt extra subsidiebudget vrij om monumenten in stand te houden. Het ministerie past daarvoor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aan. Voor groene monumenten is er dit jaar...

Laatste nieuws