Sociaal en leefbaarheid

Aankondiging nieuwe ronde Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA)

Het is vaak onderwerp van gesprek; de huizenmarkt heeft het zwaar. Voor gemeenten ligt hier dan ook een flinke uitdaging. Een onderdeel hiervan is het ondersteunen van aandachtsgroepen bij het vinden van betaalbare woningen...

Dorpendeal voor een wijk of dorp met goede plannen 

Om de leefbaarheid in dorpen of wijken een boost te geven, sluit de provincie “Dorpendeals” af. In een Dorpendeal worden afspraken gemaakt tussen inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de provincie om de sociale...

Veel kansen voor buurtinitiatieven

In de afgelopen 10 jaar heeft IGSG5 allerlei maatschappelijke initiatieven op weg geholpen. En ook momenteel liggen er kansen. Voor veel van dit soort initiatieven kunnen we namelijk helpen om subsidie aan te vragen....

ZonMw Grip op Onbegrip: eerste twee oproepen geopend

Het ZonMw Actieprogramma ‘Lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag’, kortweg ‘Verward Gedrag’, krijgt een vervolg met een andere naam én een bredere focus: Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op een brede...

Groenere schoolpleinen voor Gelderland

Provincie Gelderland helpt scholen financieel om hun schoolplein groener te maken. Tot en met 31 december 2021 kunnen Gelderse scholen hun aanvraag voor subsidie doen. De provincie heeft in totaal € 5,1 miljoen om...

Subsidie voor de winkelgebieden van de toekomst

Het kabinet investeert € 100 miljoen om winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Dit geld moet een impuls geven aan vitale binnensteden en kernen. Naar verwachting rondt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit najaar...

Provincie Gelderland stimuleert gemeenschapsvoorzieningen

De provincie Gelderland verruimt en verlengt de regeling Aanpassingen gemeenschapsvoorziening. De regeling blijft nu gelden tot 2024. In 2021 heeft Gelderland in totaal € 2 miljoen beschikbaar voor dit budget. Met dat geld stimuleert...

Derde openstelling voor de regeling Woningbouwimpuls

De bouw van (betaalbare) woningen versnellen? Begin september 2021 opent de derde ronde van de Woningbouwimpuls. Deze derde tranche staat waarschijnlijk slechts 2 weken open. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZ) stelt...

Laatste nieuws