Stad, dorp en openbare ruimte

Leegstand en verloedering aanpakken door transformatie, herbestemming of herontwikkeling?

SteenGoed Benutten biedt dat laatste zetje! Met het programma SteenGoed Benutten ondersteunt provincie Gelderland uiteenlopende projecten die leegstand en verloedering tegengaan, bijvoorbeeld door transformatie of herontwikkeling van leegstaand of leegkomend vastgoed naar een woonbestemming. De...

Dorpendeal voor een wijk of dorp met goede plannen 

Om de leefbaarheid in dorpen of wijken een boost te geven, sluit de provincie “Dorpendeals” af. In een Dorpendeal worden afspraken gemaakt tussen inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de provincie om de sociale...

Al ruim € 1,7 miljoen voor betere verkeersveiligheid in onze regio

Op 1 juli 2020 leverden wij als een van de eersten in Nederland een aanvraag in voor subsidie vanuit het Strategische Plan Verkeersveiligheid (SPV). Inmiddels hebben Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe in totaal al ongeveer...

Regeling betaalbaar wonen biedt subsidiekans voor gemeenten om woningbouwprojecten te versnellen

Hoge huizenprijzen en lange wachtlijsten. Voor starters, alleenstaanden of jonge gezinnen is er haast geen beginnen aan: het vinden van een betaalbare en kwalitatief goede woning. Niet alleen de krapte op de woningmarkt, maar...

Gelderland helpt knelpunten procedures woningbouw op te lossen

Vanaf 6 september 2021 heeft de provincie Gelderland de regeling Oplossen knelpunten bij procedures voor woningbouw uitgebreid. De regeling bood al procesondersteuning voor knelpunten in de reguliere woningbouw. Door de uitbreiding van de regeling...

Groenere schoolpleinen voor Gelderland

Provincie Gelderland helpt scholen financieel om hun schoolplein groener te maken. Tot en met 31 december 2021 kunnen Gelderse scholen hun aanvraag voor subsidie doen. De provincie heeft in totaal € 5,1 miljoen om...

Subsidie voor de winkelgebieden van de toekomst

Het kabinet investeert € 100 miljoen om winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Dit geld moet een impuls geven aan vitale binnensteden en kernen. Naar verwachting rondt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit najaar...

Provincie Gelderland stimuleert gemeenschapsvoorzieningen

De provincie Gelderland verruimt en verlengt de regeling Aanpassingen gemeenschapsvoorziening. De regeling blijft nu gelden tot 2024. In 2021 heeft Gelderland in totaal € 2 miljoen beschikbaar voor dit budget. Met dat geld stimuleert...

Laatste nieuws