Derde openstelling voor de regeling Woningbouwimpuls

De bouw van (betaalbare) woningen versnellen? Begin september 2021 opent de derde ronde van de Woningbouwimpuls. Deze derde tranche staat waarschijnlijk slechts 2 weken open. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZ) stelt voor deze derde openstelling een budget van €250 miljoen beschikbaar. Dit budget is lager dan de vorige twee tranches, en er worden meer aanvragen verwacht.

Goede afweging belangrijk

Aangezien deze derde tranche begin september 2021 waarschijnlijk slechts twee weken is geopend, het budget lager is dan de vorige twee openstellingen en er meer aanvragen worden verwacht, is het belangrijk om een goede afweging te maken. Het is dus van belang om ruim op voorhand te starten met de voorbereiding.

Belangrijkste kenmerken regeling

Net zoals bij de eerdere twee openstellingen in 2020, kunnen gemeenten bijdragen vragen voor versnelling van de woningbouw. Wij sommen voor u de belangrijkste kenmerken van de regeling op:

  • De regeling is bedoeld voor het versnellen van de bouw van (betaalbare) woningen.
  • Betaalbare woningen zijn onder meer woningen met een geschikte prijs voor starters en middeninkomens.
  • Voor gebieden die een regiodeal hebben gesloten met het Rijk, of andere prioritaire gebieden (gebieden waar de woningbehoefte boven het landelijk gemiddelde ligt).
  • De financiële bijdrage vanuit de regeling betreft 50% van het aantoonbare financiële tekort op de exploitatie. De overige 50% van de onrendabele top moet door (publieke) partners worden gedragen.
  • In het project dienen minimaal 200 (bij veel kleinere gemeenten) of minimaal 500 woningen te worden gerealiseerd in een aaneengesloten gebied, waarvan 50% betaalbare woningen betreft.
  • De aanvraag betreft een afgebakend projectgebied.
  • Projecten dienen binnen 3 jaar na uitkeringsbeschikking te starten en de overige bouwwerkzaamheden dienen binnen 10 jaar na uitkeringsbeschikking te starten.
  • Kosten kunnen onder andere opgevoerd worden voor infrastructuur, bodemsanering en inrichting van de openbare ruimte.
  • Aanvragen worden beoordeeld op noodzaak, effectiviteit, efficiëntie en urgentie.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je graag sparren over de mogelijkheden van deze derde openstelling of heb je algemene vragen over wat de Woningbouwimpuls voor jou kan betekenen? Neem gerust contact op met Tony Krijnse Locker, Han Temmink of Theo Tijsse Klasen. Wij helpen je graag verder!

Heb je vragen of wil je graag met IGSG5 de mogelijkheden van de regeling Groene schoolpleinen voor jouw school verkennen? Neem dan contact op met Tony Krijnse Locker, Han Temmink of Theo Tijsse Klasen. Wij helpen jou graag op weg! Stuur een mail naar info@igsg5.nl.

Liever het nieuws direct in je mailbox ontvangen? Vul het formulier in:

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd