Dorpendeal voor een wijk of dorp met goede plannen 

Om de leefbaarheid in dorpen of wijken een boost te geven, sluit de provincie “Dorpendeals” af. In een Dorpendeal worden afspraken gemaakt tussen inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de provincie om de sociale verbondenheid te versterken. Hieronder volgen aandachtspunten en komen twee aansprekende voorbeelden aan bod. 

Voorbeelden: Hart van Heteren & Goudzoekers 2.0 

Heteren (gemeente Overbetuwe) – Hart van Heteren 

Het project “Een dorp op de schop: Samen Heteren Leefbaarder maken met gebiedsgerichte aanpak” is een goed voorbeeld van een lokaal gedragen bottom-up initiatief. De dorpsgemeenschap Heteren was al meer dan 20 jaar voornemens om zichzelf van een kloppend hart te voorzien. Dankzij een zestal hoofdrolspelers – bestaande uit vrijwilligers (inwoners) en de gemeente – is de provincie onder de indruk van de saamhorigheid en betrokkenheid en de potentie van het leereffect van dit plan voor anderen dorpen. Het project omvat het realiseren van een Huiskamer met Dorpsplein. 

  • Het Dorpsplein wordt opnieuw ingericht, waarmee een uitnodigende ingerichte buitenruimte ontstaat waar de gemeenschap het hele jaar door bij elkaar kan komen. Denk aan audiovisuele- informatie- voorzieningen, maar ook veilige en esthetische verlichting en decoratieve objecten als watertappunt / fontein en interactief carillon. 
  • De Huiskamer grenst aan het Dorpsplein en wordt een overdekte centrale plek voor iedereen. Lokale initiatieven kunnen zich hier presenteren en mensen uit Heteren kunnen elkaar hier ontmoeten.  

Rheden – Goudzoekers 2.0 

Dit wordt de eerste dorpendeal waarbij zowel leefbaarheid als cultuur elkaar integraal treffen. In het project Goudzoekers 2.0 wordt de sociale cohesie in Rheden versterkt door middel van een kunst- en cultuur aanpak. De aanpak is vormgegeven door het ‘Rhedens model’, waarbij wordt ingezet op verbinden, ontmoeten, ontspannen en inspireren.  

Het is een initiatief van Rhedelijk Cultureel met de gemeente als partner. Rhedelijk Cultureel is een stichting die door middel van muziek-, theater- en dans aansluit bij maatschappelijke vraagstukken en streeft naar een zo groot mogelijke ontwikkeling van het (jonge-, jongeren- en professioneel-) talent en biedt een plek waar verbinding met deelnemers en de wijde regio centraal staat.  

In het project Goudzoekers 2.0 worden culturele activiteiten ingezet om inwoners te betrekken, elkaar te leren kennen, elkaar te ontmoeten en elkaar te blijven zien en ondersteunen. Om deze verbinding duurzaam te verankeren, is organisatie noodzakelijk. Voor Goudzoekers 2.0 is dat Rhedelijk Cultureel die organisatorisch de lead neemt in de organisatie van de verschillende activiteiten. Daarnaast ook vanuit de samenleving ideeën ophaalt en inwoners en organisaties betrekt bij de organisatie. 

Aandachtspunten bij een dorpendeal 

Centraal staat het versterken van de sociale verbinding in een wijk of dorp. Er is ruimte om zelf invulling te geven aan de manier waarop die sociale verbinding wordt gerealiseerd. Denk aan het realiseren van een nieuw wijkcentrum, waarmee mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten op frequente basis.  

Van belang is dat het een ‘bottom-up’ initiatief is, bedacht en ontstaan vanuit een lokale groep. Dit kunnen actieve inwoners zijn die samen aan de slag willen gaan of een sociaal-maatschappelijke partij die tezamen met vrijwilligers of lokale ondernemers een idee hebben. Het project moet een breed draagvlak hebben bij de lokale gemeenschap. De gemeente is partner.  

Deelnemers van de dorpendeal krijgen een voorbeeldfunctie. Bij voorkeur is het project vernieuwend en kunnen andere dorpen of wijken leren van het project.  

De subsidiebijdrage bedraagt minimaal € 25.000 per project en maximaal € 400.000 per gemeente. Het is mogelijk om meerdere dorpendeals voor één gemeente af te sluiten.  

Interesse om ook een dorpendeal aan te vragen? 

De dorpendeal kan voor allerlei type projecten worden aangevraagd, zolang er sprake is van een lokaal initiatief, een breed draagvlak en een bijdrage aan het versterken van de sociale cohesie. Een wijk in een grotere gemeente zoals Arnhem komt dus ook in aanmerking! 

Het aanvragen van de subsidie is maatwerk. Dat betekent dat het plan in concept wordt besproken met ambtenaren van de provincie in de vorm van een ‘vooroverleg’. Zij kijken mee en geven adviezen. Als de afspraken concreet genoeg zijn, dan kan de dorpendeal formeel worden aangevraagd via het subsidieloket.  

Interesse gewekt om hiermee aan de slag te gaan? Je bereikt ons op a.krijnse.locker@renkum.nl of h.temmink@renkum.nl.

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd