Impulsregeling klimaatadaptatie

Voor gemeenten, provincies en waterschappen staat nu de Impulsregeling klimaatadaptatie open. Deze is aan te vragen voor het versneld uitvoeren van klimaatadaptatiemaatregelen, het uitbreiden van al geplande ruimtelijke maatregelen met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken. Doel van deze impulsregeling is om decentrale overheden op die manier in staat te stellen wateroverlast te beperken of voorkomen, of om de gevolgen van droogte of overstromingen in de werkregio te voorkomen. Het Rijk stelt daarvoor in 2021 €200 miljoen beschikbaar voor 45 werkregio’s. Lees hier wat deze impulsregeling inhoudt.

Waarom is deze regeling interessant voor jouw gemeente?

Weersextremen komen in Nederland steeds vaker voor. We krijgen steeds vaker te maken met hittestress, wateroverlast, en droogte. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden, is inzicht vereist in de kwetsbaarheid voor weersextremen. Op die manier kan de basis worden gelegd voor ruimtelijke klimaatadaptatie.

Doel van deze impulsregeling is om decentrale overheden in staat te stellen wateroverlast te beperken of voorkomen, of om de gevolgen van droogte of overstromingen in de werkregio te voorkomen.

Komen deze problemen met weersextremen bekend voor in jouw gemeente? Met behulp van deze regeling kun jij de klimaatadaptiemaatregelen in jouw gemeente van een impuls voorzien.

Belangrijkste kenmerken van de regeling

Voor de toepassing van de impulsregeling wordt het grondgebied van Nederland ingedeeld in werkregio’s. Deze worden in de bijlage bij de regeling aangewezen. In de bijlage staat ook per werkregio opgesomd welk percentage van het budget voor specifieke uitkeringen ten hoogste beschikbaar is.

Wanneer men een maatregelenpakket versneld wil uitvoeren, kan daarvoor aan een provincie of gemeente een specifieke uitkering worden verleend ten behoeve van de werkregio. Aan de basis van een maatregelenpakket ligt een plan van aanpak. Dit plan van aanpak omschrijft de wijze waarop men wateroverlast wil voorkomen of beperken, of de gevolgen van droogte of overstromingen in de werkregio wil beperken. Dit plan van aanpak is gebaseerd op de uitkomsten van een analyse van de kansen op en de gevolgen van wateroverlast, droogte en overstromingen in de werkregio.

Een specifieke uitkering bedraagt maximaal een derde van de kosten van een maatregelenpakket, en is ten hoogste eenmaal per jaar aan te vragen door een gemeente, provincie of waterschap tot en met 31 december 2023.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de kansen van de Impulsregeling klimaatadaptatie voor jouw gemeente, provincie of waterschap? Of heb je behoefte aan meer informatie over de regeling? Tony Krijnse Locker, Han Temmink en Theo Tijsse Klasen van IGSG5 helpen je graag verder! Stuur een mail naar info@igsg5.nl.

Liever het nieuws direct in je mailbox ontvangen? Vul het formulier in:

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd