Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorzieningen

Wilt u een leegstaand gebouw transformeren tot gemeenschapsvoorziening, zoals een dorpshuis? Gaat u een bestaande gemeenschapsvoorziening verbouwen om bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor ouderen te vergroten, nieuwe activiteiten te kunnen organiseren of om een ontmoetingsplek te realiseren met aandacht voor groen en bewegen? Dan kunt u gebruikmaken van de vernieuwde provinciale regeling ‘Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening’.

Beheerders van (toekomstige) gemeenschapsvoorzieningen kunnen tot en met 31 december 2022 subsidie aanvragen voor 50% van de kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 350.000. Aanpassingen kunnen betrekking hebben op een binnen- of buitenruimte.

Voorwaarden

Om de subsidie aan te kunnen vragen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. De maatregelen moeten betrekking hebben op (delen van) een bestaand gebouw, de buitenruimte daarvan of een aanliggend openbaar gebied. In het gebouw worden voor verschillende doelgroepen activiteiten worden georganiseerd op minimaal 2 van de volgende terreinen: zorg, welzijn, cultuur, educatie of sport. Het gebouw of gebied is tenminste 6 dagen per week beschikbaar voor een brede groep gebruikers die op niet-commerciële basis betrokken zijn.

Extra subsidie voor duurzame maatregelen

Voor duurzame aanpassingen kan zelfs 70% subsidie worden verkregen. Denk bijvoorbeeld aan het treffen van extra maatregelen om energie te besparen, het gebruik van circulaire bouwmaterialen of het aanleggen van groene buitenruimte met oog voor klimaatadaptatie. Bij energiebesparende maatregelen moet een onafhankelijk adviseur een energiescan uitvoeren waarin het effect berekend wordt.

Meer informatie

Neem dan vooral contact op via a.krijnse.locker@renkum.nl of h.temmink@renkum.nl!

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd