Leegstand en verloedering aanpakken door transformatie, herbestemming of herontwikkeling?

SteenGoed Benutten biedt dat laatste zetje!

Met het programma SteenGoed Benutten ondersteunt provincie Gelderland uiteenlopende projecten die leegstand en verloedering tegengaan, bijvoorbeeld door transformatie of herontwikkeling van leegstaand of leegkomend vastgoed naar een woonbestemming. De provincie levert op verschillende manieren ondersteuning in de vorm van advies, financiering of subsidie.

SteenGoed Benutten gaat voor een integrale aanpak van leegstand en verloedering op beeldbepalende locaties in stad en dorp. Denk daarbij aan leegstaande kantoor- of winkelpanden binnen de context van hun omgeving. Of bijvoorbeeld een woongebied dat toe is aan een herstructurering. De provincie wil met dit programma gemeenten en hun partners (zoals ontwikkelaars en woningcorporaties) ondersteunen met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Subsidie voor procesondersteuning

De provincie ondersteunt onder andere met subsidie voor het inhuren van externe deskundigen. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het opstellen van een plan van aanpak voor herbestemming, transformatie, stedelijke herstructurering of herontwikkeling van een gebouw of gebied. Ook voor het inhuren van procesbegeleiding of advisering bij dit type projecten komt voor subsidie in aanmerking. Erg welkom dus in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt!

De provincie verstrekt in dit kader een subsidie van maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 50.000,-. De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Uitvoeringssubsidie

Uiteraard is het uiteindelijke doel van de provincie Gelderland om projecten tot uitvoering te brengen. Als de initiatiefnemers er samen vergeefs alles aan hebben gedaan om het tekort op het project te dichten, dan kan de provincie helpen met een subsidiebijdrage. Deze kan, afhankelijk van het type project oplopen tot maximaal € 500.000,-:

  • Een integrale gebiedsgerichte aanpak  binnen de bebouwde kom, waarbij het gaat om herbestemming, transformatie of sloop van leegstaande of leegkomende gebouwen en een aanpak van de openbare ruimte (maximaal € 500.000,-);
  • Herstructureren van woongebied binnen de bebouwde kom (verduurzaming van woningen, energietransitie en kwalitatief ruimtelijke verbeteringen) (maximaal € 500.000,-);
  • Herbestemmen, transformeren en herontwikkelen van beeldbepalende gebouwen binnen de bebouwde kom met een grote invloed op de omgeving (maximaal € 200.000,-)
  • Slopen van panden in ruil voor klimaat adaptieve maatregelen (maximaal € 100.000,-);
  • Verplaatsen van functies vanuit het buitengebied die ook binnen de bebouwde kom passen (maximaal € 200.000,-);
  • Herbestemming, transformeren en herontwikkelen van beeldbepalende gebouwen in het buitengebied met een grote invloed op de leefbaarheid van het platteland (maximaal € 200.000,-).

In alle gevallen ligt een voorkeur voor het maken van een koppeling met het toevoegen van woningen.

Ervaring IGS

In de afgelopen 10 jaar heeft IGSg5 veel ervaring opgedaan met dit programma en hebben we samen met de jullie al mooie resultaten geboekt. Met die ervaring kan IGS snel schakelen en de haalbaarheid van het project vast te stellen. Met creatieve oplossingen zoeken we naar maximale impact. Heb je ook een project dat mogelijk in aanmerking komt? Neem dan vooral contact op via a.krijnse.locker@renkum.nl of h.temmink@renkum.nl!

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd