Extra subsidie om monumenten in stand te houden

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt extra subsidiebudget vrij om monumenten in stand te houden. Het ministerie past daarvoor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aan. Voor groene monumenten is er dit jaar € 1,3 miljoen extra beschikbaar. Voor overige rijksmonumenten komt er € 4,9 miljoen bij.

Al jaren komen er meer aanvragen binnen dan waar budget voor is. Momenteel is het tekort zo’n € 20 miljoen. De verwachting is dat er ook in de komende jaren een tekort is. Met het extra budget kunnen nu meer aanvragers geholpen worden. De verhoging van het budget is structureel.

Al jaren meer aanvragen dan budget

Dat de Sim al jaren te maken heeft met heel veel aanvragen, heeft een aantal oorzaken. Neem bijvoorbeeld het Nationaal Restauratiefonds (NRF) en de restauratieprogramma’s van de provincies. Door deze regelingen worden meer monumenten gerestaureerd, wat vervolgens weer leidt tot meer aanvragen. Daarnaast verkoopt het Rijk steeds meer rijksmonumenten. De nieuwe eigenaren komen vervolgens in aanmerking voor de Sim. Met het extra budget dat nu beschikbaar komt, kan het ministerie in ieder geval op korte termijn meer aanvragers helpen.

Meer informatie

Kunnen de eigenaren van rijksmonumenten in jouw gemeente hulp gebruiken bij het onderhoud van hun monumenten? En wil je graag meer informatie over hoe deze subsidie hen kan helpen? Stuur gerust een e-mail naar h.temmink@renkum.nl of a.krijnse.locker@renkum.nl. We denken met plezier met je mee!

Liever het nieuws direct in je mailbox ontvangen? Vul het formulier in:

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd