Openstelling 4e tranche Woningbouwimpuls nadert

Naar verwachting zal over enkele weken de nieuwe ronde van de regeling Woningbouwimpuls worden gepubliceerd. Gemeenten kunnen weer subsidie aanvragen voor een dekking van een deel van het publieke tekort op grootschalige woningbouwontwikkelingen. In de derde ronde in september 2021 bedroeg de subsidie 50% van het publieke tekort. Dit tekort kan tot stand komen door het realiseren van betaalbare woningen, het uitplaatsen van hinderlijke activiteiten, het doen van noodzakelijke publieke investeringen zoals het ontsluiten van de wijk, het saneren van de bodem of het inrichten van de openbare ruimte.

Wanneer zijn projecten kansrijk?

De regeling stelt eisen aan de omvang van het aantal woningen en de mate waarin deze betaalbaar zijn. In de 3e tranche gold voor de meeste gemeenten een minimale eis van 200 woningen waarvan minimaal 50% betaalbaar. De verwachting is dat de voorwaarden in de 4e tranche vergelijkbaar zullen zijn, maar de details zijn nog niet bekend. Voor een kansrijke aanvraag is het belangrijk dat de plannen in een wat verder gevorderd stadium zijn. Zo moet er in ieder geval inzicht zijn in het publieke tekort. Dit tekort hangt af van de onderhandelingen met ontwikkelaars of de afspraken met woningcorporaties. Hieraan ligt een integrale businesscase ten grondslag.

Tenderregeling

De woningbouwimpuls betreft een tenderregeling waarbij aanvragen na de indiendeadline door een adviescommissie worden beoordeeld. Naast de harde criteria die de regeling stelt, wordt de ontwikkeling in onderlinge samenhang met de omgeving beoordeeld. Daarbij moet worden aangesloten bij de lokale en regionale behoeften. Ook wordt gekeken naar de urgentie, de noodzaak van de investeringen of de mate van uitvoeringsgereedheid.

Al projecten in gedachten? Neem dan vooral contact met ons op via a.krijnse.locker@renkum.nl of h.temmink@renkum.nl!

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd