404

Deze pagina is niet bij ons bekend of bestaat niet meer. Ga terug naar home.

Openstelling 4e tranche Woningbouwimpuls nadert

Naar verwachting zal over enkele weken de nieuwe ronde van de regeling Woningbouwimpuls worden gepubliceerd. Gemeenten kunnen weer subsidie aanvragen voor een dekking van een deel van het publieke tekort op grootschalige woningbouwontwikkelingen. In...

Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorzieningen

Wilt u een leegstaand gebouw transformeren tot gemeenschapsvoorziening, zoals een dorpshuis? Gaat u een bestaande gemeenschapsvoorziening verbouwen om bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor ouderen te vergroten, nieuwe activiteiten te kunnen organiseren of om een ontmoetingsplek...

Leegstand en verloedering aanpakken door transformatie, herbestemming of herontwikkeling?

SteenGoed Benutten biedt dat laatste zetje! Met het programma SteenGoed Benutten ondersteunt provincie Gelderland uiteenlopende projecten die leegstand en verloedering tegengaan, bijvoorbeeld door transformatie of herontwikkeling van leegstaand of leegkomend vastgoed naar een woonbestemming. De...

Verbetering leefbaarheid vanuit bewonersinitiatieven

Door corona is sociale verbondenheid belangrijker dan ooit geworden. Vanuit het programma leefbaarheid stimuleert de provincie Gelderland in samenwerking met het Oranjefonds initiatieven om de sociale verbondenheid in dorpskernen, wijkcentra of andere buurten te...