Veel kansen voor buurtinitiatieven

In de afgelopen 10 jaar heeft IGSG5 allerlei maatschappelijke initiatieven op weg geholpen. En ook momenteel liggen er kansen. Voor veel van dit soort initiatieven kunnen we namelijk helpen om subsidie aan te vragen. In dit artikel lees je over de mogelijkheden.

Ben jij bezig met maatschappelijke initiatieven in je gemeente? Dan zijn deze regelingen en fondsen interessant voor jou:

 • Verbind je buurt!
 • Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap
 • VSBfonds

Verbind je buurt!

Het Oranje Fonds en de provincie Gelderland slaan de handen ineen met een nieuw samenwerkingsfonds: Verbind je buurt! Tot en met 2022 heeft dit fonds € 2 miljoen beschikbaar voor burgerinitiatieven om mensen te verbinden. Met dit fonds willen het Oranje Fonds en Gelderland de sociale verbondenheid in de provincie vergroten. Dat doen ze door kleinschalige buurtinitiatieven te steunen. Allerlei organisaties kunnen een aanvraag doen:

 • stichtingen
 • verenigingen, waaronder ook informele buurtverenigingen
 • buurtcommissies
 • werkgroepen

Zij kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • ontmoetingsactiviteiten in een huiskamer of dorpshuis
 • een maatjesinitiatief voor kinderen in kwetsbare gezinnen
 • een vrijwillige vervoersdienst voor ouderen op het platteland
 • de ondersteuning van buurtbewoners die schulden hebben

Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap

De regeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap van de provincie Gelderland probeert inwoners meer te betrekken bij het groen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk. Of door natuur aan te leggen op braakliggend terrein. Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor hun projecten.

VSBfonds

Niet alleen het Oranje Fonds en de provincie Gelderland hebben regelingen voor buurtinitiatieven. Ook het VSBfonds steunt projecten. Het fonds ondersteunt bijvoorbeeld projecten om:

 • sociale vaardigheden te verbeteren;
 • dorps- en buurthuizen te verbeteren;
 • ontmoetingsplekken in de buurt aan te leggen, zoals speeltuinen.

Meer informatie

Hebben inwoners of organisaties in jouw gemeente ideeën om de buurt te verbeteren? En ben je benieuwd wat de mogelijkheden voor hen zijn? Neem gerust contact met ons op. Dan laten wij je weten welke kansen er liggen. Je bereikt ons op a.krijnse.locker@renkum.nl of h.temmink@renkum.nl.

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd