Verbetering leefbaarheid vanuit bewonersinitiatieven

Door corona is sociale verbondenheid belangrijker dan ooit geworden. Vanuit het programma leefbaarheid stimuleert de provincie Gelderland in samenwerking met het Oranjefonds initiatieven om de sociale verbondenheid in dorpskernen, wijkcentra of andere buurten te vergroten. Denk aan het transformeren van een leegstaand pand in een ontmoetingsplek of het toegankelijker maken van een dorpshuis. Allerlei soorten initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag doen. Projecten hebben betrekking op het ontwikkelen of aanpassen van een gemeenschapsvoorziening zoals een buurthuis, een ontmoetingsruimte of een beweegtuin.

In de gemeenschapsvoorziening moeten structurele activiteiten plaatsvinden op het gebied van zorg, onderwijs, cultuur, educatie of sport. Voor binnenruimtes geldt een eis van minimaal twee structurele activiteiten en voor buitenruimtes moeten dat er minimaal drie zijn. De activiteiten worden voor verschillende doelgroepen georganiseerd en iedereen moet mee kunnen doen.

De subsidie kan tot en met 31 december 2022 worden aangevraagd via het Oranjefonds en de bijdrage wordt in onderling overleg vastgesteld.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar a.krijnse.locker@renkum.nl of h.temmink@renkum.nl.

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd