ZonMw Grip op Onbegrip: eerste twee oproepen geopend

Het ZonMw Actieprogramma ‘Lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag’, kortweg ‘Verward Gedrag’, krijgt een vervolg met een andere naam én een bredere focus: Grip op Onbegrip. Het programma richt zich op een brede groep mensen met ‘onbegrepen gedrag’. Deze groep mensen vallen vaak tussen wal en schip en hebben te maken met een opeenstapeling van problemen op meerdere levensgebieden. Uw projectidee kan het antwoord zijn op deze problemen. Er wordt in totaal € 50 miljoen uitgetrokken voor 4 jaar.

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Het actieprogramma is gericht op het versterken van een lerende omgeving in de regio om een persoonsgerichte aanpak te realiseren voor mensen met onbegrepen gedrag. Het vierjarige programma hanteert vier nauw met elkaar samenhangende pijlers:

 1. Zorg & Samenleving
 2. Zorg & Veiligheid
 3. Kennis & Inzicht
 4. Professionalisering

Samengevat ligt de focus van het nieuwe programma op:

 • Mensen met ‘onbegrepen gedrag’, oftewel mensen die tijdelijk de grip op hun leven kunnen verliezen als ze niet geholpen willen worden.
 • Ondersteuning van regionale, lerende netwerken: een samenwerking tussen sociaal, zorg en veiligheidsdomein.
 • Samenwerking tussen verschillende soorten hulp- en zorgverleners (ervaringsdeskundigen, naasten, praktijkprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers en opleiders).

Subsidieoproepen van Grip op Onbegrip

Er zijn twee subsidieoproepen geopend:

 • Zorg & Samenleving: Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen
 • Zorg & Veiligheid: Domein Overstijgende Samenwerking

Zorg & Samenleving: Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen

Het doel van dit subsidietraject is het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van maximaal 20 Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. In de kenniswerkplaatsen werken zorg en sociaal domein samen in een lerende omgeving om mensen met onbegrepen gedrag op een persoonsgerichte wijze te helpen.

Het subsidietraject werkt volgens een verplicht tweetrapsraket, waarbij uitsluitend aanvragers die een startimpuls (fase 1) hebben toegekend gekregen, beroep kunnen doen op financiering voor uitvoering (fase 2).

 • Startimpuls (fase 1) – maximaal vier maanden:

Een regionale samenwerkingsverband kan subsidie aanvragen voor de startfase om te komen tot een kenniswerkplaats. Hierbij gaat het om een doorontwikkeling van een bestaand netwerk.

 • Uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) – maximaal vier jaar:

Na afronding van fase 1 kunnen samenwerkingsverbanden een uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) indienen gericht op de coördinatie van het samenwerkingsverband en de uitvoering van een aantal samenhangende projecten.

Voor wie?

Een regionaal samenwerkingsverband bestaat uit minimaal de volgende partijen:

 • gemeenten
 • een zorgorganisatie
 • een onderwijsinstelling
 • een onderzoeksinstelling
 • een woningcorporatie
 • een zorgverzekeraar
 • ervaringsdeskundigen én naasten.

Budget en subsidie

Voor fase 1 kan maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd voor vier maanden. Er is budget om 30 startimpuls trajecten te honoreren.

Deadline

De deadline voor fase 1 ligt op donderdag 26 oktober 2021 om 14.00 uur. De beoogde looptijd is van januari 2021 t/m april 2022. Na afloop van fase 1 kan een uitgewerkte subsidieaanvraag worden gedaan voor fase 2. Oproepen voor beide fasen worden tot medio 2023 herhaald totdat er landelijke dekking is behaald.
s

Zorg & Veiligheid: Domein Overstijgende Samenwerking

Elke veiligheidsregio kan één subsidieaanvraag indienen, gericht op het inrichten van een leer- en verbetercyclus. Hieraan worden minimaal twee tot maximaal zes inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid gekoppeld:

 1. Regio in beeld
 2. Inrichting van bestuurlijke en uitvoerende overlegtafels
 3. Versterken verbinding met het sociaal domein
 4. Heldere en concrete afspraken over op- en afschalen
 5. Heldere en concrete afspraken oer casus- en procesregie
 6. Toepassing van privacy- en gegevensdeling

Voor wie?

Deze oproep is interessant voor samenwerkingsverbanden bestaande uit relevante partners in het zorg- en veiligheidsdomein die samenwerken op veiligheidsregio niveau. Denk hierbij aan gemeente, GGZ, Zorg en veiligheidshuis, politie of het OM.

Budget en subsidie

Per veiligheidsregio is maximaal € 400.000 gereserveerd. De subsidie bedraagt maximaal 80%. Aanvullend wordt er minimaal 20% cofinanciering vanuit het samenwerkingsverband vereist.

Deadline

De deadline ligt op donderdag 14 oktober 2021 om 14.00 uur. Deze subsidieoproep herhaalt zich 1 à 2 x per jaar tot alle 25 veiligheidsregio’s een aanvraag hebben kunnen indienen. Eerstvolgende ronde volgt begin 2022.

Meer informatie? Neem contact op met de specialisten van IGSG5. Wil je op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws voor gemeenten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Delen!

Laatste nieuws

Gerelateerd